INFORMATION

VID ANKOMST

2017-02-22

Vi ber er att ta av skorna i Arenans entréhall. Hylla för era skor finns på väggen.

Detta för att underlätta passage, både för besökare och eventuell uttryckning.

PARKERING

2017-02-22

Vi ber er att inte stanna eller parkera bilen vid bommen vid nedfarten till Arenans entré. Det är en brand- och säkerhetsgenomfart.

Stor parkering finns på baksidan av Arenan.

UTRUSTNING I ARENAN

  • Handikappsparkering
  • Handikapssanpassade dörrar och toaletter
  • Trådlöst internet
  • Hiss
  • Projektor


       

  

Välkommen till Stora Höga Arena

 

Stora Höga Arena är en samlingsplats för såväl idrottsutövare som konferensdeltagare.

Här finns en stor idrottsshall (40x20m) och tre fotbollsplaner (11-manna konstgräs, 7-manna och multiplan).

Det finns lokaler för konferenser och möten samt ett kök med caféverksamhet.